1
Mẫu máy tính để bàn mới nhất của Lenovo đáp ứng trọn vẹn nhu cầu xử lý công việc, doanh nghiệp không phải bận tâm về tính ổn định, hiệu năng và bảo mật.

Lenovo sở hữu hàng loạt sản phẩm máy tính cho doanh nghiệp, được phát triển dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen, mong muốn và kỳ vọng của người sử dụng. Hai mẫu desktop Lenovo V530 và V530s mới nhất với nhiều ưu thế vượt trội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng doanh nghiệp gia đình.
What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments